Processrätt

Processrätt

Civilprocesser:

Avtalslösningar, trafikolyckor, ordinarie och muntliga deklarationsförfaranden, förfaranden för betalningsuppdrag etc.

Straffrätt:

Otillbörliga rättegångar, könsvåld, bedrägerier, missbruk, medicinsk oaktsamhet, skada, brott mot sexuell frihet, etc.contents © Sánchez Solicitors S.Lskapad i Bluekea